Engelli erişilebilirliği ile ilgili merdiven çıkma inme cihazı için MEB Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik

07/05/2020

Konu: Merdiven çıkma inme cihazı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (bkz) ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği‘nin “Kurum Binaları”nın standartlarını belirleyen 11. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Maddenin yeni hali aşağıdaki gibidir:

“(2) Binanın zemin katının dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında kurum açılacak binalarda asansör  veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gerekir. Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara, taşıma ve iletme sistemlerinin ise Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelliler için belirlediği kat sınırı, merdiven yapısı ve azami yük taşıma şartına uygun olması zorunludur.

Bakanlık yazısı:  (Yazının orijinal hali için buraya tıklayabilirsiniz)

“T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 96413503-330.99-E.1572122
Konu : Merdiven Tırmanma Cihazı hk.
Tarih: 01.07.2019
Kime: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)

[…]
Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığınca söz konusu standardın belgelendirme föyünde yapılan değişiklikler ve Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmelere göre Bakanlık birimlerinizce Özel Öğretim Kurumlarında yapılan denetimlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

– Türk Standardları Enstitüsü’nün ilgi (a) yazısına istinaden merdiven tırmanma cihazlarında TS ISO 7176-28 standardı için CE işaretlemesinin mümkün olmadığı, bu cihazların TSE standardına sahip olması gerekmektedir.

– Türk Standardları Enstitüsü’nün ilgi (e) yazısına istinaden merdiven inme/çıkma cihazları merdivenlerin yapısına göre sınıflandırılmış olduğundan denetim sırasında öncelikle merdivenin düz/sahanlıklı mı yoksa spiral/dönerli mi olduğu tespit edilmelidir. Eğer katlar arasındaki merdivenler spiral/dönerli ise “Döner Merdivende Kullanılan” ifadesinin yer aldığı TSE belgesine sahip merdiven inme/çıkma cihazlarının kullanılması gerekmektedir (“Döner Merdivenlerde Kullanılan” ibaresinin yer aldığı ve buna göre sınıflandırılan cihazların düz/sahanlıklı merdivenlerde kullanılmasında herhangi bir sakınca yok iken “Döner Merdivende Kullanılmayan” ibaresinin yer aldığı ve buna göre sınıflandırılan cihazlar spiral/dönerli merdivende kullanılmaz).

– Türk Standardları Enstitüsü’nün ilgi (e) yazısına istinaden tekerlekli sandalye taşımayan merdiven tırmanma cihazlarının azami taşıma kapasitesi 130 kg, tekerlekli sandalye taşıyan merdiven tırmanma cihazlarının azami taşıma kapasitesi ise 160 kg olmalıdır.

– Merdiven tırmanma cihazlarının çalışır olduğunun denetim personelince kontrol edilmesi gerekmektedir.”