MEB: veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemleri bulunması gerekir

11/05/2020

Engelli merdiven sistemleri ile artık erişilebilirlik sorunları çözülmeye başlıyor

Bilindiği üzere engellilerin erişilebilirliği ile ilgili olarak uzun yıllardır bir belisizlik yaşadık. Ve en nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığı bir yönetmelik değişikliği yaparak taşıma ve iletme sistemleri ile engellilerin erişebilirliği konusunda çok önemli bir adım attı: Yönetmeliğe uygun Merdiven İnme-Çıkma Sistemleri için buraya tıklayabilirsiniz

23 Temmuz 2015 tarihli, 29423 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
“MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “asansör” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin” ibaresi eklenmiştir.”

Bu değişikliğin ardından yönetmelik maddesi şu şekilde oldu:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
“(2) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Binanın zemin katının dıĢında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dıĢında kurum açılacak binalarda asansör (Ek ibare:RG- 23/7/2015-29423) veya engellilerin eriĢilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gerekir. Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması zorunludur.”

Bu yönetmelik değişikliğinin ardından uygulamaya dair yönerge de yenilendi: 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ
“(7) Binanın zemin katının dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında kurum açılacak binalarda asansör (Ek ibare: Makam Oluru 18/08/2015-8163923) veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gerekir. Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması zorunludur.”